top of page

VERZENDEN BINNEN 1 - 3 WERKDAGEN                    GRATIS VERZENDEN VANAF + €100,00 (BELGIË)                   14 DAGEN RETOUR                  AFHAAL IN TURNHOUT

VERZENDEN BINNEN 1 - 3 WERKDAGEN                    GRATIS VERZENDEN VANAF + €100,00 (BELGIË)                   14 DAGEN RETOUR                  AFHAAL IN TURNHOUT

PRIVACY VERKLARING

​​

Wie zijn we?

Founder: Birgitte Beishuizen
Bedrijf: JULIA BY BB
BTW: BE0779 461 316
Locatie: Victoriestraat 15, 2300 Turnhout
Email: info@juliabybb.com
Website-adres is: https://www.juliabybb.com

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van JULIA BY BB. Wees je er dus van bewust dat JULIA BY BB niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van JULIA BY BB.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die JULIA BY BB verwerkt: 

  • Jouw voor- en achternaam; 

  • Jouw adresgegevens; 

  • Jouw telefoonnummer; 

  • Jouw e-mailadres; 

  • Plaatsnaam; 

  • Correspondentie via mail en telefonisch; 

  • Gegevens over jouw activiteiten op de website; 

  • IP adres; 

  • Inloggegevens website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JULIA BY BB verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

JULIA BY BB heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@juliabybb.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van JULIA BY BB en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan JULIA BY BB verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 

Doel: Voor het afhandelen van jouw betaling.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om diensten te leveren op jouw kanalen (website).
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving.
Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JULIA BY BB) tussen zit. 

JULIA BY BB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden:

Gegevens delen met derden/anderen

JULIA BY BB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JULIA BY BB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

lumaray-fashion-juliabb-240.jpg

Iets gekocht op onze webshop of in onze winkel te Turnhout?  Laat ons hier weten wat je van je aankoop vindt!

BANNER - ZONDER TEKST.png

SNELLE LEVERING

Jouw nieuwe items worden geleverd binnen de

1 - 3 werkdagen na het plaatsen van jouw bestelling.

GRATIS VERZENDING

Wij bieden gratis verzending aan vanaf + €100,00 (België)

DE BESTE PRIJZEN

Bij JULIA geloven we heel erg in de kracht van sterke basics en  een aantal eyecatchers. Onze collectie is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

AFHAAL

Je kan ook kiezen om jouw bestelling gratis af te halen in onze winkel te Turnhout. Zo betaal je geen verzendkosten.

Persoonsgegevens: Bedrijfsnaam
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: KvK nummer
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: Voor- en achternaam
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Adresgegevens
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Telefoonnummer
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: E-mailadres
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Inlog gegevens van jouw website en/of social media kanalen
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik je achteraf kan helpen met vragen en/of aanpassingen.

Persoonsgegevens: IP adres
Termijn: 30 dagen na websitebezoek
Reden: JULIA BY BB analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op de website
Termijn: 30 dagen na websitebezoek
Reden: JULIA BY BB analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Opdrachten worden na de overeenkomst bewaard in mijn archief en online portfolio.
Termijn: Deze worden bewaard tot jij een verzoek indient om dit te verwijderen.
Reden: JULIA BY BB maakt nieuwe opdrachten voor jou op basis van huidige opdrachten (huisstijl) die zijn gedaan.

Beveiligen

Wij neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van JULIA BY BB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 
 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door JULIA BY BB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@juliabybb.com.

 

Privacy verklaring JULIA BY BB – versie Februari 2024

Met de volgende derden deelt JULIA BY BB gegevens: 

Derde: Boekhoudprogramma
Categorie: Verwerker
Doel delen: Om mutaties in te boeken
Gegevens: Inkoop- en verkoopfacturen

Derde: Bank
Categorie: Verwerkersverantwoordelijke
Doel delen: Om betalingen voor mij te generen
Gegevens: Bankrekeningnummer, naam, omschrijving

Indienen klacht

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

JULIA BY BB wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WAT KLANTEN ZEGGEN OVER JULIA

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@juliabybb.com Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

bottom of page